Kontakt

Kovač Norbert

Direktor preduzeća

Diplomirani mašinski inžinjer

Kovač Žolt

Stručni saradnik ze elektrotehniku

Diplomirani inžinjer elektrotehnike